MUHTELİF TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

14 Mart 2016 Pazartesi, 09:39

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

MUHTELİF TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz çeşitli Mahallelerinde bulunan aşağıda özellikleri gösterilen muhtelif işyerleri ve arazi vasıflı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma sureti ile ayrı ayrı olarak kiraya verilecektir.

2- İhale aylık muhammen bedelleri;

1- Avşar Mahallesinde bulunan Spor tesisleri alanı aylık muhammen kira bedeli 300,00 TL (üçyüz lira) olup, geçici teminatı 186,00 TL’dir. Ancak, bu tesislerin mevcut Elektrik borcu ve tesislerin bakım, onarımı ve boyanması gibi gerekli işler kiracıya ait olacaktır. İstekliler bu hususu bilerek, teklif verecektir.

2- Irlamaz Mahallesindeki köy kahvehanesi aylık 100,00 TL kira bedeli (yüz lira) olup, geçici teminatı 36,00 TL,

3- Turgutlu İlçesi Turan Mahallesi Sebze hali 8 nolu işyeri aylık 400 TL (dörtyüz lira), geçici Teminatı 144,00 TL,

4- Turgutlu İlçesi Turan Mahallesi Sebze hali 9 nolu işyeri aylık 400 TL (dörtyüz lira), geçici Teminatı 144,00 TL,

5- Turgutlu İlçesi Turan Mahallesi Sebze hali 18 nolu işyeri aylık 400 TL, geçici Teminatı 144,00 TL,

6- Turan Mahallesi Belediye pasajı K.2 No:1 nolu işyeri aylık 100 TL, geçici teminatı 36 TL,

7- Turan Mahallesi Belediye pasajı K.2 No:109 nolu işyeri aylık 150 TL, geçici teminatı 54,00 TL,

8- Turan Mahallesi Belediye pasajı K.2 No:108 nolu işyeri aylık 150 TL, geçici teminatı 54,00 TL,

9- Turan Mahallesi Belediye pasajı K.2 No:108/A nolu işyeri aylık 150 TL, geçici teminatı 54,00 TL,

10- Turan Mahallesi Belediye pasajı K.2 No:107 nolu işyeri aylık 150 TL, geçici teminatı 54,00 TL,

11- Turan Mahallesi Belediye Pasajı Zemin kat No:12 İşyeri, aylık muhammen Bedeli 300,00 TL, geçici teminatı 108,00 TL,

12- Turan Mahallesi Belediye Pasajı Zemin kat No:14 İşyeri, aylık muhammen Bedeli 300,00 TL, geçici teminatı 108,00 TL,

13- Derbent Mahallesi hal bölgesi No:80/D çaprazı dükkan, aylık muhammen bedeli 350,00 TL, geçici teminatı 126,00 TL,

14- Derbent mahallesi hal bölgesi No:80/C, aylık muhammen bedeli 350,00 TL, geçici teminatı 126,00 TL,

15- Derbent mahallesi hal bölgesi No:80/D, aylık muhammen bedeli 350,00 TL, geçici teminatı 126,00 TL,

16- Derbent mahallesi hal bölgesi işyeri, aylık muhammen bedeli 350,00 TL, geçici teminatı 126,00 TL,

17- Urganlı Mahallesi Mehmet Akif Cad. No:4 işyeri, aylık bedeli 100,00 TL, geçici teminatı 36,00 TL,

18- Urganlı Mahallesi Bülbül Sokak no:1 işyeri aylık bedeli 130,00 TL, geçici teminatı 46,80 TL,

19- Urganlı Mahallesi Mehmet Akif Cad. No:11 işyeri, aylık bedeli 130,00 TL, geçici teminatı 46,80 TL,

20- Urganlı Mah. Sanayi çarşısı 253 Ada, 3 parsel B Blok, aylık bedeli 150,00 TL, geçici teminatı 54,00 TL,

21- Urganlı Mah. Sanayi çarşısı 254 Ada, 2 parsel C Blok, aylık bedeli 150,00 TL, geçici teminatı 54,00 TL,

22- Urganlı Mahallesi Barbaros sokakta Lojman, muhammen bedeli 200,00 TL, geçici teminatı 72,00 TL

23- Urganlı Yeniköy Mahallesindeki 672 parselde kayıtlı 20.517 m2 miktarında Tarla, yıllık muhammen bedeli PEŞİN 8.200,00 TL, geçici teminatı 246,00 TL,

24- Urganlı Yeniköy Mahallesindeki 674 parselde kayıtlı 15.220 m2 miktarında Tarla, yıllık muhammen bedeli PEŞİN 6.000,00 TL, geçici teminatı 180,00 TL,

25- Sinirli Mahallesinde 948 parselde kayıtlı 3.480 m2 miktarındaki Tarla, yıllık muhammen bedeli PEŞİN 650,00 TL, Geçici teminatı 19,50 TL

İhale üzerinde kalanlar, Sözleşmeden önce yıllık kira bedelinin % 6 kadar kati teminat verecektir. Teminatlar, Nakit, süresiz ve kati banka teminat mektubu veya Hazine bonosu olabilir.

  1. Açık Arttırma ihalesi 22/03/2016 Salı günü saat 14.00’da Belediye Encümen toplantı salonunda sırasıyla yapılacaktır.
  2. İhaleye katılabilmek için:
  3. a) Adres beyanı, Nüfus Fotokopisi (Vatandaşlık Nolu)
  4. b) Varsa Kayıtlı olduğu Oda kaydı,
  5. c) İstekli adına vekâleten iştirak ediyorsa, vekâletname ile vekilin imza sirküleri
  6. d) Turgutlu belediyesine borcu olmadığına dair belge,
  7. e) Geçici teminat belgesi
  8. f) Ortak girişim olması halinde, (yukarıdaki belgelerle birlikte) Ortak girişim beyannamesi, sözleşme esnasında ise noter’den tasdikli ortaklık sözleşmesi

5- İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Yazı işleri müdürlüğünde incelenebilir. Şartnameyi almak isteyenler 20 TL (yirmi lira) bedel karşılığında satın alabilir.

6- Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. Bu hususları bilerek ihaleye katıldığından, itiraz ve dava edilemez.

7- İsteklilerin istenilen evrakları en geç ihale saatine kadar Encümene ibraz edecektir, posta ile yapılan başvurular kabul edilmez, ilan olunur.

muhtelif+tasinmaz+ilani+14

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz